ADMCS enhet milieu

De ambitie van ADMCS is de milieueffecten van het multimodale transport en en zijn ecoterminals zoveel mogelijk te beperken. Ontdek het project!ADMCS en milieueffecten

Ecoterminals zullen model staan voor een ecologisch ontwerp en strikte ontwerp- en operationele regels volgen om hun impact op het milieu (ruimere omgeving) tot een minimum te beperken. 

 

Deze criteria omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

 • Een “zero-koolstof” verbruik;
 • Geen verbruik van fossiele brandstoffen;
 • Totale of vrijwel volledige vermindering van de geluidsoverlast (bijvoorbeeld door het gebruik van elektromotoren);
 • Een maximale vermindering van de visuele vervuiling, zowel met betrekking tot de omgeving rond het terrein (ontwerp met integratie van specifieke buitenbekleding aan de randen van de terminal) en daarboven (vermindering van de lichtvervuiling door het gebruik van armaturen die niet voorbij de horizonlijn verlichten);
 • Vegetatie rond het terrein om CO2 op te vangen en zuurstof te produceren;
 • Verzameling en behandeling van afvalwater door opvangtanks, filtratie van regenwater maar ook filtratie van deeltjes van banden en containers.De milieuaanpak belichaamt, naast de wereldwijde uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd, ons concept van de multimodale logistieke keten: een keten waarin elke speler zich bewust 

moet zijn van zijn eigen omgeving, maar ook van zijn impact op de hele keten. Deze milieuaanpak is erop gericht het ontwerp te ondersteunen van terminals  die milieuvriendelijker zijn en beter in onze stedelijke omgeving zijn geïntegreerd, waardoor terminals dichter bij de plaats liggen waar mensen wonen, en dus bij hun eindgebruikers, dankzij een natuurlijke integratie die het gebruik van “maagdelijk” land beperkt.

 

Het DMCS-softwareplatform zal ook functies bevatten die de milieueffecten verminderen:

 

 • Koolstofvoetafdruk opnemen in de selectiecriteria voor initiële prijsstelling
 • Onmiddellijke reallocatie van containertrucks en vrachtschepen om het percentage lege retouren te verminderen
 • Geoptimaliseerde operationele reacties:
 • Bij een klimaatimpact – aanpassing van de route
 • Tijdens overbelasting van de haven – vertraging om brandstof te besparen

De ecoterminals en het softwareplatform hebben tot doel de koolstofuitstoot drastisch te verminderen.De ADMCS-groep

Van een innovatief idee tot een project voor de bouw van ecoterminals en software voor containerbeheer op basis van geavanceerde technologieën. 

Meer informatie

ADMCS Investissement France

ADMCS is een Frans-Zwitserse groep die in 2020 is opgericht om de economische en ecologische uitdagingen aan te pakken die de wereldwijde containermarkt van 12 biljoen dollar beïnvloeden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze projecten?

DMCS Investissement Suisse

Het door DMCS aangestuurde SIRIUS-softwareplatform zal eerst op deze droge eco-terminals worden ingezet om het concept te bewijzen, voordat het op grotere schaal in productie wordt genomen.Meer informatie

Wil je meer informatie over onze projecten?

Onze Projecten

Ontdek al onze projecten
solution_6
solution_1
AdobeStock_527517441
AdobeStock_527517441
solution_3
equipe_1